قیمت نفت به پائین‌ترین سطح در ۳ ماه گذشته رسید

29 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تداوم عرضه بیش از تقاضا امید به افزایش قیمت نفت را در کوتاه مدت از میان برده و باعت شده تا قیمت نفت همچنان به سیر نزولی خود ادامه دهد.