تاثیر تحریم های ایران بر بازار جهانی و درآمد نفتی تهران

18 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احیای دور اول تحریم های آمریکائی علیه جمهوری اسلامی ایران می تواند به کاهشی عمده در درآمدهای نفتی تهران منجر شود، که واشنگتن می گوید بجای استفاده برای بهبود زندگی مردم صرف برنامه های موشکی و اقدامات بی ثبات کننده در منطقه می شود.