مشکل چاقی مفرط تنها مختص کشورهای ثروتمند نیست

19 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به گفته سازمان بهداشت جهانی، مشکلِ چاقی مفرط در دنیا از سال ۱۹۷۵ تا کنون سه برابر شده است، مشکلی که مختصِ کشورهای ثروتمند دنیا همچون آمریکا نیست.