سرمایه گذاری ایلان ماسک برای آموزش کودکان محروم از مدرسه

06 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فکر می کنید آیا ممکن است کودکانی که هرگز به مدرسه نرفته اند، خواندن، نوشتن و مهارت های ریاضی را روی یک تبلت بیاموزند؟ ایلان ماسک و بنیاد اکس پرایز آماده است برای تحقق این ایده ۱۵میلیون دلار سرمایه گذاری کنند.