گزارش عفو بین الملل؛ اعدام در ایران کم شده، اما آمار هنوز بالاست

22 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان عفو بين الملل در گزارش سالانۀ خود اعلام کرده در سال ۲۰۱۶ در مجموع ۱۰۳۲ نفر در سراسر جهان اعدام شدند. گرچه اين گزارش نشان می دهد، که آمار اعدام ها در سال ۲۰۱۶ در قياس با سال پيش از آن ۳۷ درصد کاهش داشته، اما چين و ايران به لحاظ شمار اعدام ها هنوز در صدر فهرست کشورهای جهان قرار دارند.