سقوط قيمت هر بشكه نفت به كمتر از پنجاه دلار

14 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاهش رشد اقتصادی جهان و توسعه فن آوریهای تولید نفت غیرمتعارف اکنون قیمت هر بشکه نفت را به کمتر از ۵۰ دلار رسانده است. مرکز مطالعات بروکینگز در واشنگتن که هدف عمده اش مطالعات اقتصادی است، روز دوشنبه کنفرانسی با شرکت کارشناسان نفتی برجسته برگزار کرد تا پیامدهای ناشی از سقوط نفت را بررسی کند.