پیش بینی های صندوق بین المللی پول در مورد رشد اقتصاد جهانی

16 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانه نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که قرار است از دهم تا دوازدهم اکتبر برگزار شود صندوق بین المللی پول درباره ضعف و ناموزونی در بازسازی اقتصاد جهانی هشدار داده است. صندوق بین المللی همچنین در پیش بینی های خود در مورد رشد اقتصاد جهانی تجدید نظر کرده.