درباره حمله سایبری جدید به اروپا و باج‌خواهی اینترنتی چه می دانیم

07 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جنگ هکرها و حمله باج افزارهای اینترنتی در یک ماه اخیر، بسیاری از کسب و کارهای بزرگ را در آمریکا وکشورهای مختلف اروپا، با چالشی بزرگ روبرو کرده است.