۲.۲ میلیارد کودک در جهان؛ خیلی از کودکان نیاز به اقدامات فوری دارند

11 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کودکان دنیا دو میلیارد و دویست میلیون نفر تخمین زده می شود. گزارش اخیرِ سازمان ملل متحد حاکی از نیاز به اقدامات فوری برای اطمینان از آینده پیش روی این کودکان در سراسر جهان است.