نشست امنیتی در هوستون :امنیت پالایشگاه های پتروشیمی و جلوگیری از دسترسی تروریست ها به مواد شیمیایی

07 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امنیت پالایشگاه های پتروشیمی و جلوگیری از دسترسی تروریست ها به مواد شیمیایی موضوع مورد بحث در یک نشست امنیتی در هوستون تکزاس بود.