کاهش میزان تراز بازرگانی چین: آیا نشانه‌ای برای سیر نزولی تقاضای جهانی است؟

17 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کاهش میزان تراز بازرگانی چین در ماه ژوئیه به این نگرانی دامن زده است که آیا حجم تقاضای جهانی سیر نزولی در پیش گرفته است. میزان ۸.۸ دهم درصدی تراز بازرگانی چین در ماه ژوئیه گرچه نشان از سلامت اقتصادی دارد اما پایین ترین میزان حجم تجارت چین در سال جاری میلادی بشمار می رود.