رکورد ارتفاع پرواز هواپیمای بدون موتور شکسته شد

23 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رکورد ارتفاع پرواز هواپیماهای بدون موتور شکسته شد. دو خلبان بر فراز کوه های جنوب آرژانتین توانستند این رکورد را بشکنند به این امید که هواپیمای بدون موتور آنان در سفر به ماورای فضا به پایگاهی برای پژوهش تبدیل شود.