گلایه مردم از بی توجهی مسئولان به سیل گلستان؛ ما را از فرمانداری بیرون کردند

02 فروردین 1398