یک فناوری جدید برای بازگرداندن بینایی به برخی نابینایان

03 خرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تعداد نابینایان در سراسر جهان حدود ۳۹ میلیون نفر تخمین زده می شود. از سوی دیگر حدود ۲۰۰ میلیون نفر همانند جولیسا ماکز دچار اختلال دید هستند. یک حمله با چاقو موجب شده تا او ۹۰ درصد از بینایی اش را از دست بدهد. اما یک فناوری جدید چشم های او را بطور کامل به روی جهان باز کرده است.