نمایشگاه "بخشش در آمریکا"

06 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این روزها فعالیتهای خیرخواهانه و بشر دوستانه باب روز شده است. از ستاره های فیلم و خواننده های معروف گرفته تا کار آفرین ها و سیاستمداران بزرگ، با جمع آوری و اهدای پول به سازمانهای خیریه خبرساز میشوند. اما این روند در آمریکا از کجا و توسط چه کسانی شروع شد؟ گزارش ماندانا تدین