گزارش فیلم «بخشنده»: قیام نوجوانان علیه جامعه بی رنگ

03 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آرمانشهر «بخشنده» The Giver هر آنچه ممکن است میان انسان ها جنگ و نفاق و اختلاف بیاندازد، به زور و با استفاده داروهای شیمیائی، از جامعه حذف شده. جذابیت کتاب بخشنده این است که استعاره آن، جنگ اتمی یا بیماری ایدز یا کوره های آدمسوزی نیست.