دور نهایی رقابت تک-آی، طرحی از وزارت خارجه آمریکا

28 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نوآوری جهانی از طریق علوم و فناوری، طرحی است که توسط یکی از دفاتر وزارت خارجه آمریکا، با هدف تشویق به نوآوری و همکاری بین المللی اجرا میشود. این طرح هر سال رقاتی بنام تک آی را برگزار میکند . در این هفته، کشور مراکش میزبان شرکت کنندگان مرحله پایانی این رقابت است. گزارشی از حامد بهروان