رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا: رژیم نتوانسته به نیازهای مردم پاسخ دهد و در آستانه سقوط است

09 تیر 1397