در جلسه نامزدی نخستین زن برای ریاست سازمان سیا چه گذشت

19 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جینا هسپل، کفیل ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی آی ا، امروز برای تائید نامزدی اش به عنوان رئیس این سازمان در کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا حاضر شد و ضمن یادآوری تجربه سی ساله اش در این سازمان، دیدگاه های خود را برای تقویت و بهینه سازی آن تشریح کرد.