غزه به حال عادی بازمی‌گردد

27 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنیامین ناتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه هفتگی کابینه آن کشور در اروشلیم گفت، تنها زمانی حاضر به گفتگو در مورد سایر موارد است که «راه حلی بدون ابهام برای نیاز های امنیتی اسرائیل» ارائه شود. گزارش از سارا فردا.