غرب : زمان برای حل بحران هسته ای ایران رو به پایان است

31 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موضوع فعالیت های هسته ایران ، حمایت های ایران از حکومت بشار اسد در سوریه و تنش میان ایران و اسرائیل از برجسته ترین موضوعات طرح شده در جلسه دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد بود . همکارم احمد باطبی گزارشی دارد در این زمینه که باهم میبینیم .