غنچه قوامی آزاد نشد؛ پرونده جدید: جاسوسی

22 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در ایران در حالیکه وکیل و خانواده غنچه قوامی، شهروند بریتانیائی ایرانی تبار، خواستار آزادی او هستند اما نهادهای امنیتی محکومیت طولانی او را مد نظر دارند. خانم قوامی که حدود پنج ماه پیش بخاطر اصرار به تماشای دیدار والیبال مردان در استادیوم آزادی تهران بازداشت شد.