قاسم اکبری، محقق در اندیشه اسلامی

15 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگوی بخش فارسی صدای آمریکا با قاسم اکبری، محقق در اندیشه اسلامی در مورد هنر انتقادی از دیدگاه اسلام