اشرف غنی در پنتاگون از حمایت آمریکا از افغانستان تقدیر کرد

04 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اشرف غنی و عبدالله عبدالله در جريان نخستين سفر رسمی شان به آمريکا به عنوان رئيس جمهوری و رئيس اجرايی دولت وحدت ملی افغانستان امروز با رئيس جمهوری آمريکا ديدار می کنند.