گفت‌وگوی صدای آمریکا با علیرضا روشن، فعال حقوق دروایش گنابادی: برخورد با دارویش زندانی برای تحقیر و تخفیف آن‌ها است

06 آذر 1397
بشنوید
گفت‌وگوی صدای آمریکا با علیرضا روشن، فعال حقوق دروایش گنابادی: برخورد با دارویش زندانی برای تحقیر و تخفیف آن‌ها است
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.