گفت‌وگوی صدای آمریکا با علی نجاتی، کارگر اخراجی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

30 آبان 1397
بشنوید
گفت‌وگوی صدای آمریکا با علی نجاتی، کارگر اخراجی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.