گفت‌وگو صدای آمریکا با حسین رئیسی در رابطه با صدور احکام قطع دست در ایران

27 دی 1397
بشنوید
گفت‌وگو صدای آمریکا با حسین رئیسی در رابطه با صدور احکام قطع دست در ایران
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.