گفتمان های معاصر اجتماعی

25 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ویدا بالیخانی، مدیرمسول و صاحب امتیاز ماهنامه های تخصصی افدم؛ آرام حسامی، مدیر اجرایی موسسه مطالعات پیشرفته بین المللی؛ دکتر کاویان صادق زاده میلانی، نویسنده و فعال حقوق بشر؛ و محمد نوری زاد، فیلمساز و نویسنده، در پاسخ به پرسشهای سیامک دهقانپور، مجری برنامه افق از شبکه خبری فارسی صدای آمريکا، نظرات خود را پيرامون گفتمان های معاصر اجتماعی ابراز داشتند.