گفتگوی ستاره درخشش با کارشناس خاورميانه، دنيس راس

07 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دنيس راس، کارشناس ارشد سابق کاخ سفيد در امور خاورميانه، در گفتگويی اختصاصی با ستاره درخشش، مدير بخش فارسی صدای آمريکا، نظرات خود را درباره حذف رفسنجانی و نامزدی سعيد جليلی در انتخابات پيش روی رياست جمهوری اسلامی ايران و احتمالاتی که اين تحرکات در زمينه مذاکرات اتمی با ايران به دنبال خواهد آورد ابراز کرد و در پايان گفت آمريکا ضمن ادامه روند ديپلماسی برای پايان گفتگوها نيز برنامه ريزی می کند.