گفتگوی صدای آمريکا با ژنرال ايتون

25 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ژنرال پال ای-تون (Eaton)/ فرمانده سابق تیم آموزش دهندهء نیروهای عراق در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ میگوید مقابله نکردن ارتش عراق با گروه دولت اسلامی در عراق و شام، در عدم توانائی یا کمبود تجهیزات نیست. گیتا آرین با ژنرال ایتون گفتگويی انجام داد و با سؤالی در مورد خبری که در محافل مطرحه شروع کرد... اینکه دولت آمریکا سرگرم بررسی حمله به مواضع شورشیان با هواپیماهای بدون سرنشین است.