گفتگوی صدای آمريکا با سفیر اسراییل در بریتانیا بخش يکم

28 اردیبهشت 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بيژن فرهودی، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، با دانیل تاب، سفیر اسراییل در بریتانیا، اين گفتگو را به عمل آورده است.