گفتگوی صدای آمريکا با قهرمان هنرهای رزمی ترکیبی

12 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نجیم ولی قهرمان هنرهای رزمی ترکیبی که در افغانستان متولد و در ایران بزرگ شده است در گفتگو با علی عمادی خبرنگار ورزشی صدای آمریکا به تشریح فعالیتهای ورزشی اش از آغاز تا کنون پرداخت.