گفتگوی صدای آمريکا با پدر حسین رونقی ملکی

04 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین رونقی ملکی در اعتراض به عدم دريافت مرخصی درمانی دست به اعتصاب غذا زده است. این وبلاگ نویس زندانی درحالی اعتصاب خود را اعلام کرد که مدتی پیش یکی از کلیه هایش به دلیل عدم رسیدگی پزشکی از کار افتاد. گزارش از احمد باطبی.