گفتگوی صدای آمريکا با منیرو روانی پور

27 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش تانیا دربند خبرنگار هنری صدای آمریکا از نشستی با منیرو روانی پور، نویسنده بوشهری و خالق کتابهایی چون کولی کنار آتش، دل فولاد و اهل غرق، سیریا سیریا و مجوعه نازلی.