گفتگوی صدای آمريکا با فرزاد عليپور

01 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرزاد عليپور بانی گروه موسيقی راک زيرزمينی «پرس راک» درباره تلفيق موزيک راک با موسيقی ايرانی و فعالينت های خودش توضيحاتی داد.