گفتگوی صدای آمريکا با دکتر صدیقه وسمقی

18 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خانم دکتر وسمقی در اوائل دهه 70 به دنبال سخنان آقای رفسنجانی در نماز جمعه درباره صیغه مقاله ای نوشت با عنوان «ازدواج موقت، راه حل یا مشکل؟» این مقاله در روزنامه اطلاعات منتشر شد و بحث های زیادی را برانگیخت . در سال 1381 در انگلیس تحقیقی درباره همزیستی آزاد در غرب انجام داد و تبعات آنرا با تبعات ازدواج موقت مقایسه کرد که حاصل آن تحقیق کتاب کوچکی بود با عنوان «ازدواج موقت در اسلام و همزیستی بدون ازدواج در غرب» که پس از آن توسط بعضی تشکل های زنان منتشر شد. وی در همین رابطه مقاله ای نیز در سال 83 در روزنامه ایران منتشر کرد.