گفتگوی صدای آمريکا با بتی

15 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بتی یکی از خواننده های موفق ایرانی در دهه پنجاه خورشیدی بود انقلاب ایران در سال پنجاه و هفت زندگی بتی را تغییر داد و او هم مانند بسیاری از ایرانیان مجبور به ترک وطن شد. بتی این روزها ساکن تورنتو است و پس از سالها سکوت با انتشار آلبوم جدیدی به صحنه برگشته است. او در گفتگو با بهنود مکری از بخش فارسی صدای آمریکا درباره زندگی، مهاجرت، موسیقی و این آلبوم جدید توضیحاتی داد.