گفتگوی صدای آمريکا با بنفشه صیاد

14 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رقص و رقص آرایی، از قدیمی ترین هنرهای جهان است که به دليل زیبایی می تواند با همه فرهنگ ها و نژادها ارتباط برقرار کند. رقص، با مهاجرت ِ افراد از يک نقطه دنیا به نقاط ديگر سفر می کند و هر چند در برخی از کشورها با محدودیتها و موانع ِ فرهنگی و مذهبی روبروست، با این حال توانسته خودش را حفظ کند و نسل به نسل منتقل شود. خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای آمريکا، ملودی صفوی، با بنفشه صیاد، رقصنده ایرانی، در مورد ِ سبک کار و تجربه های شخصی اش صحبت کرد.