گفتگوی رهبران اوکراین با اتحادیه اروپا

23 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رهبران دولت موقت اوکراین با رهبران اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کردند. در همین حال، اظهارات رهبر حزب کمونیست در پارلمان اوکراین که ملی گرایان اوکراینی را مسئول بحران در آن کشور خواند، خشم نمایندگان پارلمان را برانگیخت. گزارش از مهدی آرمی.