گفتگوی ملی برای حل بحران اوکراين

24 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخست وزیر، قانون گذاران و مقام های محلی اوکراین روز چهارشنبه در یک گفتگوی ملی شرکت کردند که بخشی از طرح سازمان همکاری و امنیت اروپا برای حل بحران اوکراین است. این گفتگو ها یک روز پس از ان صورت میگیرد که جدایی خواهان طرفدار روسیه با حمله به یک کاروان نظامی در کراماتورسک ۶ سرباز اوکراینی را کشتند. گزارش از نازی پویا.