گفتگوی علی جوانمردی با چند تن از اعضای ارتش آزاد سوریه

27 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آقای جوانمردی گفتگوئی هم داشته با چند نفر از اعضای ارتش آزاد سوریه و در مورد ترکیب جمعیتی و سنی اعضای این ارتش و همینطور در مورد انگیزه های آنها برای پیوستن به این ارتش سوال کرده است