گفتگوهای کنگره درباره سطح مالیات های فدرال

28 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با پشت سر گذاشتن بحران ناشی از تعطیلی بخشی از ادارات دولتی، قانون گذاران آمریکایی گفتگو برای حل اختلاف عمیقی را که در ارتباط با بودجه میان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه وجود دارد آغاز کرده اند. هیاتی در کنگرۀ آمریکا تشکیل شده تا رئوس مسائل مورد بررسی را تعیین کند. قرار است قانون گذاران دربارۀ مسائلی چون ابعاد و گستردگی دولت و سطح مالیات های فدرال به بحث و گفت وگو بنشینند.