گفتگو با تقی رحمانی درباره آشتی ملی مدنظر خاتمی

30 بهمن 1395
بشنوید
گفتگو با تقی رحمانی درباره آشتی ملی مدنظر خاتمی
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تقی رحمانی، عضو شورای فعالان ملی - مذهبی