گفتگو با سپيده جديری در مورد كتابش "با كمال كنده شدن" و تجليل از صد سال تنهايی ماركز

17 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سپيده جديری، شاعر و مترجم شعرهای دوران تبعيد را در كتابی منتشر كرده، كتابخانه ملی كلمبيا از صد سال تنهايی ماركز تجليل مي كند و مردی كه از آشغال ها كتابخانه ساخت.