گفتگو با شهبانو فرح پهلوی

19 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در بخشی از مصاحبه، شهبانو به تاثیر جشن هنر بر خانواده های ثروتمند ایران اشاره کرد که بعضا خانه های بزرگ و اشرافی قدیمی را برای تاسیس موزه و فرهنگسرا، در اختیار دفتر مخصوص او قرار دادند. موزه آبگینه در مرکز تهران یک نمونه از این املاک بود