گفتگو با سارا استرن رئیس بنیاد حقیقت خاورمیانه درباره انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم

24 اردیبهشت 1398