گفتگو با رئیس موقت فیلا

25 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حاشیه مسابقات کشتی دوستانه آمریکا، علی عمادی خبرنگار ورزشی نلویزیون صدای آمریکا در گفتگو با نناد لالوویچ رئیس موقت فدراسیون جهانی کشتی و خسرو سمنانی رئیس بنیاد خیریه سمنانی به گفتگو درباره وضعیت ایران در فدراسیون جهانی کشتی پرداخت.