گفتگو با رودی بختیار و علی جوانمردی

23 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از بیست و ششم ژانویه 2011 تا الان جنگ داخلی سوریه زندگی مردم آن کشور را برای همیشه تغییر داد. به مانند هر جنگ دیگری کودکان و زنان سوری قربانیان اصلی این جنگ بوده اند. رودی بختیار و علی جوانمردی به همراه افشین نریمان به مدت یک هفته در دو مرحله به داخل سوریه رفتند و به تهیه خبر و گزارش پرداختند. یکی از گزارش های تهیه شده را با هم می بینیم و سپس گفتگوی حمیده آرمیده با رودی بختیار و علی جوانمردی.