گفتگو با پيام فيلی شاعر ايرانی و يادی از هارپر لی نويسنده محبوب آمريكايی

07 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پيام فيلی شاعر و نويسنده ايرانی در مورد ترک ايران و كوچ به اسرائيل مي گويد و نگاهی به ميراث هارپر لی نويسنده محبوب آمريكايی.