گفتگو با موسس سازمان انتقال خون در ایران

25 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زمانی خون فروشی شغل بود. خونی که قرار بود مایع حیات شود باعث هلاکت می شد. تا وقتی دکتر علای جوان به ایران بازگشت و با تاسیس سازمان انتقال خون کلمه خون فروشی را به فراموشی سپرد.